Bulgaristan’da Hükümet Covid-19 Krizinden Etkilenen Şirketler için Yeni Hibe Destek Mekanizması Öneriyor

27 Mayıs 2020

Bulgaristan’da hükümet Covid-19 krizinden etkilenen şirketler için yeni hibe destek mekanizması öneriyor. Bahse konu hibe destek 3 milyon leva ile 50 milyon leva arasında ciroya sahip olan şirketlere sunulacak ve 30.000 – 100.000 leva arasında olacak. Hibe destek mekanizmasının Haziran ayında başvurulara açılması ve 3-4 bin şirketin hibeden istifade etmesi bekleniyor. Hibe destek miktarı başvuran şirketin 2019 yılı cirosunun % 1’ine tekabül etmesi gerekiyor (30.000-100.000 leva arasında). Hibe destek mekanizmasının bütçesi 156 milyon leva olarak açıklanıyor ve İnovasyon ve Rekabetçilik Operasyonel Programı tarafından sağlanıyor. %60/%40 teşvik mekanizmasından istifade eden işletmelerin bu destek mekanizmasına başvuramayacağı açıklanıyor. Başvuruda bulunacak şirketlerin cirolarında 2020 yılı Mart, Nisan veya Mayıs cirolarında 2019 yılı ortalama aylık cirolarına kıyasla % 20 düşüş yaşamış olmaları gerekmektedir. Başvuruda bulunacak şirketlerde aranacak başka önemli bir kıstas şirketlerin son 3 yılda birikmiş zararı şirket sermayesinin % 50’sinden fazla olmaması olacak.
Kaynak: https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/05/23/4070547_durjavata_predlaga_nova_bezvuzmezdna_pomosht_za/
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği