Bulgaristan’da Müteşebbisler 2020 Yılında Yatırımların % 20,9 Oranında Az Olacağını Tahmin Ediyor

18 Kasım 2020

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün sınai işletmeleri arasında yaptığı bir anketin sonuçlarına göre müteşebbisler bu yıl yatırımların 2019 yılına göre % 20,9 az olmasını bekliyor. 2020 yılında yatırımların en büyük bölümünün ara tüketim ürün imalatına (% 36,4) yapılması bekleniyor. Bu ürün grubuna yapılacak yatırımları enerji ve su sektörü yatırımları (% 27,5), kısa vadeli ürün imalat sektörü yatırımları (% 18,2) takip ediyor. Yapılan anketin sonuçları 2021 yılında sanayi sektörüne % 7,6 oranında az yatırım yapılacağına işaret ediyor. Şirketlerin yaklaşık % 40’ı sonraki yılda uzun vadeli aktiflere harcama yapmayı düşünmüyor. 2021 yılında yapılacak yatırımların % 34,5’inin üretim kapasitesi artırımına, % 29,4’ünün eski makineleri yenilemeye, % 19,7’sinin olumsuz çevresel etkileri azaltmaya ve güvenlik önlemlerini artırmaya, % 16,4’ünün ise yeni teknolojileri kullanıma almaya yönelik olması bekleniyor.
Kaynak: www.nsi.bg
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği