Bulgaristan’da Önümüzdeki Yıl Emekli Maaşı Azami Tutarının 1350 Leva Olması Öneriliyor

13 Kasım 2019

Dün düzenlenen basın toplantısında Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamada, ”Tavan tutar uygulamasından dolayı sınırlı maaş alan emeklilerin, giderek daha fazlasının maaşının gerçek tutarını alabilmesi için sigorta emekli maaşlarının azami tutarının artırılması gerekir” diye belirtildi. Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanunu Tasarısı bağlamında sigorta primine esas kazanç üst sınırının yükseltilmemesine rağmen, azami emekli maaşı tutarının yükseltilmesi için çağrıda bulunuyor. KNSB, emekli maaşlarının azami tutarının artırılması için gelecek yıl miktarının sigorta primine esas kazanç üst sınırı olan 3000 leva tutarın yüzde 45’ine dayalı olarak belirlenmesini öneriyor. Bu, 1 Temmuz’dan itibaren ülkede en yüksek emekli maaşının 1 350 leva olacağı anlamına gelir. Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu uzmanlarına göre, planlanan bütçe gelir kalemlerinde sendika tekliflerinin gerçekleşmesi için yeterli miktarda rezerv var.
Kaynak: Monitor
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği