Bulgaristan’da Şirket Gelirleri 2019 Yılında % 6,2 Arttı

24 Temmuz 2020

2019 yılında Bulgar şirketlerinin gelirleri yıllık bazda % 6,2 artarak 382,3 milyar leva oldu. 2018 yılında söz konusu artış % 7,2 olarak gerçekleşmişti. 2019 yılında şirketlerin karı ise % 12,8 oranında arttı ve 26,4 milyar leva oldu. 2018’da kar artışı % 2,7 olarak meydana gelmişti. Finans ve sigortacılık sektörleri 2019’daki iyileşmenin ve aynı zamanda 2018’deki daha düşük performansın nedenidir. Teknoloji ve ticaret sektörlerinin de olumlu katkısı oldu.
Kaynak: BTA    
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği