Bulgaristan’da Şirketler Arasındaki Borçlanma Azalıyor

18 Ekim 2019

Bulgaristan Borç Toplama Şirketleri Birliğine göre, şirketler arasında düzenlenen faturaların % 77’si zamanında ödeniyor ve sadece % 23’ünde gecikme yaşanıyor. Geçen yıl ödemede gecikme yaşanan faturaların yüzdesi - % 24 olarak belirlendi. Hızlı kredilerde geciken ödemelerin yüzdesi - % 18 olarak belirleniyor ve geçen yıla kıyasla % 1 oranında büyüme kaydediliyor. Ailelerin elektrik, su ve ısınma giderlerinin zamanında ödenememesinde ise artış yaşanıyor. Geçen yıl anılan oran % 1 iken, bu yıl söz konusu oran % 5’e yükselmiş durumda.
Kaynak: Emek/Trud
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği