Bulgaristan’da Şubat-Aralık 2020 Döneminde Kayıtlara Geçen Yeni İşsizlerin Sayısı Yaklaşık 380 Bin Oldu

20 Ocak 2021

3 Şubat 2020 tarihinden itibaren Aralık 2020 sonuna kadar ülke genelinde kayıtlara geçen yeni işsiz sayısı neredeyse 380 bine ulaştı. Söz konusu rakamlar Ulusal İstatistik Enstitüsü ile İstihdam Ajansı’nın Covid-19 nedeniyle gerçekleştirdiği piyasa gözlemlerinin sonucunda ortaya çıktı. Yine aynı dönemde 235 bin kişiye iş bulundu. Verilere göre en son gözlenen 21-27 Aralık haftası yeni işsizlerin sayısı iş bulanların sayısının iki katıdır. Rakamlar sırayla 3.400 ve 1.700’dür. Burgaz, Varna, Plevne, Filibe ve Sofya yeni işsiz sayısının iş bulanların sayısını en çok aştığı şehirlerdir. Gabrovo, Smolyan ve Silistre’de trend tersinedir.
Kaynak: https://trud.bg/
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği