Bulgaristan’daki İş Yerlerinde Covid-19 Salgınına Karşı Önlemler Alınmasına İlişkin Şirketlere Yeni Teşvik Mekanizmasını Sunuluyor

22 Ekim 2020

Şirketler, termal kamera, iklimlendirme ve uzaktan çalışma yöntemleri içeren projeleri ile 3.000 ila 75.000 leva değerinde hibe destekler için başvurabilecek. Hibe destek mekanizmasının toplam bütçesi 78,2 milyon leva olarak açıklanıyor. Teşvik mekanizması için son başvuru tarihi 22 Ekim. Hibe desteğin proje değerinin % 70’ini karşılayacağı ifade ediliyor.
Yeni teşvik mekanizmasının bütçe dağılımı:

Sektörlere göre bütçe dağılımı (milyon Leva) Mikro İşletmeler Küçük İşletmeler Orta Ölçekli İşletmeler
Sanayi 3,25 6,42 12,17
Ticaret 5,55 4,59 5,69
Hizmet 16,91 11,39 5,69
Finansman:      
Azami ve asgari hibe destek miktarları (Leva) 3.000-15.000 10.000-30.000 25.000-75.000
Azami hibe destek (net satış gelirlerinden %) % 10 % 5 % 2
2019 yılı için asgari ciro 30.000 leva 200.000 leva 1 milyon leva

 
Kaynak: https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2020/10/18/4128089_nova_shema_shte_finansira_obezopasiavaneto_na_rabotni/
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği