Bulgaristan’ın 2019 Kamu Borcu GSYİH’nın % 20,2’si Kadar

27 Ekim 2020

Ulusal İstatistik Enstitüsü nihai verilerine göre 2019 yılında Bulgaristan’ın kamu borcu 24.212 milyon leva olup GSYİH’nın % 20,2’si kadardır. 2019 yılında kamu sektöründe 2.304 milyon levalık bütçe fazlası gerçekleşti. Söz konusu rakam GSYİH’nın % 1,9’una tekabül ediyor. Merkez yönetimde 2.185 milyon leva (GSYİH’nın % 1,8’i kadar) fazla, yerel yönetimlerde 151 milyon leva açık, sosyal sigorta sektöründe ise 269 milyon leva fazla meydana geldi.
Kaynak: Ulusal İstatistik Enstitüsü
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği