Bulgaristan'ın Başbakan Yardımcısı Donçev Ve Sanayiciler, AB Fonlarının En Etkin Şekilde Harcanmasını Konuştu

08 Temmuz 2020

Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev, Bulgaristan Sanayi Sermayesi Derneği (AİKB) Merkez Kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, koronavirüs nedeniyle krizin ardından ekonomik iyileşme için AB fonları ile en etkin şekilde nasıl yatırım yapılacağını tartıştı.
 
Bir sonraki programlama dönemi için Bulgaristan'ın 29 milyar avroyu aşan finansal kaynaklara erişimi olacak. 2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçevesi kapsamındaki toplam 16,9 milyar avro fonlara ek olarak, AB krizle mücadele tedbirleri içeren 12,3 milyar avroyu aşan bütçeli “Next Generation EU” adlı planının da uygulamaya konması bekleniyor.
 
Donçev,”Henüz genel bir anlaşmaya varmamamıza rağmen Next Generation EU’un uygulamaya konulacağına inanıyorum. Bu planla AB’nin sadece COVID-19 salgınından sonra ekonomik iyileşme değil, aynı zamanda gelişme şansı da var” diye kaydetti.
 
Başbakan Yardımcısı, bir sonraki programlama dönemi programlarının şu anda koronavirüs krizi ve Yeşil Paktı’nın getirdiği zorlukları karşılayacak şekilde güncel tutulması için revize edildiğini açıkladı. Donçev’in ifadesine göre, yeni tekliflerin sonbahara kadar hazır olması bekleniyor.
 
Başbakan Yardımcısı, aralarında gelecekteki enerji verimliliği önlemleri, yenilenebilir enerji kaynakları ve Avrupa Yeşil Paktı ile doğrudan bağlantılı enerji depolama teknolojilerinin geliştirilmesi; sanayi bölgelerinin geliştirilmesi ve kamu ve özel sektörlerin, eğitim ve bilimin dijitalleştirilmesi de dahil olmak üzere yenilikler de bulunan bazı önemli noktalara vurgu yaptı. Donçev, hibe finansmanının finansal araçlarla birleştirilmesinin yanı sıra işletmeler, nüfus ve kamu hizmetleri açısından önemli öncelikleri ve faaliyetleri destekleyen yatay önlemlerle yararlanıcıların kapsamını genişletme ihtiyacını vurguladı.

 
Kaynak: https://www.kircaalihaber.com/?pid=3&id_news=25377
Yayımlayan: Filibe Ticaret Ataşeliği