Bulgarlar 2021 Yılında Vergi Özgürlüğüne 20 Mayıs Gününde Erişecek

22 Ocak 2021

Piyasa Ekonomisi Enstitüsü’nün yaptığı hesaplamalara göre Bulgarlar 2021 yılında 140 gün devlet için çalışacak. Konsolide bütçe gelirlerinin 47,6 milyar levaya ulaşması bekleniyor. GSYİH’nın ise 124,5 milyar leva düzeyinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Bu çerçevede bir takvim gününde Bulgarlar 341 milyon leva üretecek. Yılın başından itibaren bütün üretilenin devlet bütçesine gittiği kabul edilirse, hazinenin dolması 140 gün alacak. Bunun anlamı Bulgarların 20 Mayıs 2021 tarihinde vergi özgürlüğüne erişeceğidir. Bu tarih son 10 yıldan uzun bir dönemde vergi özgürlüğüne erişilen en geç tarihtir. 2021 yılında konsolide bütçe gelirlerinin GSYİH’nın % 38,2’sine teakbül etmesi bekleniyor. 2031-2018 döneminde bu oran % 35-36 düzeyinde seyrediyordu. Artan oran, devletin ekonomideki rolünün güçlendiğine işaret ediyor. Rolün güçlendiğini devlet giderlerinin artışı ve buna bağlı olarak 4,9 milyar leva seviyesinde beklenen büyük açık da teyit ediyor.
Kaynak: www.trud.bg 
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği