Bulgarlar Online Alışverişi Tercih Etmiyor

13 Aralık 2019

Eurostat verilerine göre, 2018 yılında Bulgar halkının sadece % 18’i online alıveriş yaptı. Online alıveriş yapan Avrupa vatandaşlarının ortalama oranı % 60. Avrupa’da en fazla Danimarka’da (%84), Birleşik Krallık’ta (%83) ve Hollanda’da (% 80) vatandaşlar online alışveriş yapıyor.
Kaynak: Duma
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği