Bulgarların % 22’si Yoksulluk Sınırı Altında Yaşıyor

14 Mayıs 2019

Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre 2018 yılında Bulgaristan’da yoksulluk sınırı hanehalkı üyesi başına ayda 351,11 levadır. Toplam 1.550.800 kişi ya da nüfusun % 22’si bu sınırın altında yaşadı. Yoksulluk sınırı 2017’ye göre değişmedi, ancak bu sınırın altında yaşayanların oranı yüzde olarak 1,4 puan azaldı. Velileri ilkokul mezunu veya eğitimsiz olan çocukların % 70’i yoksul olarak hayatlarını idame ettirdi. En düşük yoksulluk sınırları Pazarcik ve Montana illerinde kaydedildi. Sırayla söz konusu sınırlar 239 leva ve 240 leva olarak gerçekleşti. En yüksek sınırlar ise başkent Sofya’da (513 leva), Eski Zağra (403 leva) ve Varna (383 leva) illerinde meydana geldi. Yoksulluk sınırı altında yaşayanların oranı Montana (% 26,2), Veliko Tarnovo (% 26,2), Loveç (% 25,8) ve Sliven’de (% 25,5) en yüksek, Pernik (% 11,2), Köstendil (% 14,7), Razgrad (% 14,7) ve Rusçuk’ta (% 14,9) en düşük oldu.
Kaynak: BTA
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği