Bulgarların % 6’sı Ayda 9000 Levadan Fazla Maaş Alıyor

15 Ekim 2019

Maliye Bakanlığı verilerine göre, çalışan Bulgar vatandaşların % 6’sı (193.000 kişi) ayda 9000 levadan fazla maaş alıyor. Bununla birlikte 1,5 milyon çalışanın yıllık gelirleri 6720 leva. 9000 levanın üzerinde maaş alan çalışan profili ise – 35 yaşın altında, bilgisayar mühendisliği eğitimi alan ve IT sektöründe istihdam edilen uzmanlar.
Kaynak: Şimdi/Sega
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği