Bulgarların Dörtte Biri Yoksulluk Sınırının Altında Yaşıyor

07 Mayıs 2021

Milli İstatistik Enstitüsü'ne göre, 2020 yılında Bulgaristan'da yoksulluk sınırı hane halkının bir ferdine ayda ortalama 451 leva olarak hesaplandı. Nüfusun % 23.8’ini oluşturan 1.659.900 kişi yoksulluk sınırında yaşam sürüyor. Önceki yıla göre yoksul nüfusun nispi payı % 1.2 arttı. Nitekim sosyal güvenlik sistemi yoksulluğun azaltılmasında önemli rol oynuyor. 2020 verileri, hane gelirlerine emekli maaşları dâhil ediliyor, tazminat, sosyal ve aile desteklemeleri çıkarılıp, yoksulluk düzeyinin % 23.8’den % 29.9’a çıktığını gösteriyor. 2020 yılında işsizler arasındaki yoksulların nispi payı en yüksek olup % 61.1 olarak gerçekleşti. 18-64 yaş arası istihdam edilenler arasındaki yoksulların payı ise önceki yıla göre % 0.7 artarak % 9.7’ye ulaştı. Çalışan yoksullarda üniversite mezunlarının payı en düşük olup % 2.4’tür.
Kaynak: btv.bg
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği