Bulgarların Yaklaşık Üçte Biri Gelirlerini Kaybettikleri Takdirde Sadece 1 Hafta Hayatlarını Normal İdame Ettirebilir

25 Eylül 2020

Bir OECD raporuna atıfta bulunan Duma gazetesi Bulgarların % 31’inin gelirlerini kaybettikleri takdirde sadece bir hafta idare edebileceğine işaret ediyor. Çalışmaya göre gelirlerini kaybettikleri durumda Bulgarların % 26’sı bir ay, % 15’i üç ay, % 10’u altı ve daha fazla ay hayatlarını idame ettirebilir. % 18’i ise bu soruya cevap veremiyor. Bulgarların yarısından fazlası son 12 ay içerisinde harcamalarını karşılama konusunda sorun yaşadıklarını ifade ediyor. Vatandaşların % 50,4’ü için son bir yılda bir defa giderleri gelirlerini aşmış bulunuyor. uluslararası düzeyde bu oran % 35,3’tür. Bulgarların % 4’ü her satın alımı dikkatlice değerlendiriyor.
Kaynak: BTA
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği