IMF, Bulgaristan GSYİH’sının 2019 Reel Büyüme Oranı Tahminini % 3,7’ye Yükseltti

21 Ekim 2019

IMF, Ekim 2019 Dünya Ekonomik Görünümü çalışmasını yayınladı. Rapordan Bulgaristan’ın 2019 GSYİH reel büyüme oranı tahmini Nisan 2019’daki % 3,3’ten % 3,7’ye revize edildiği anlaşıldı. 2020 büyüme oranının 2019’a göre yavaşlaması ve % 3,2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Önceki tahminlerde 2020 büyüme oranı % 3’tü. 2019 enflasyon oranı tahmini % 2,5, 2020 tahmini ise 2,3’tür. İşsizlik oranının ise 2019’da % 4,9, 2020’de % 4,8 olması bekleniyor.
Kaynak: BTA
Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği