Kömür Üretimini Devam Ettirmek Bulgaristan’ın Öncelikleri Arasında

04 Ekim 2019

Enerji sektöründeki sendikalarla yapılan toplantıda konuşan Enerji Bakanı Temenujka Petkova, "Kömür üretimini ve termik santrallerin işletmesini sürdürmek Bulgaristan'da enerji güvenliğini sağlama çalışmalarımızda temel amaç ve önceliktir," ifadesini kullandı. Ülkenin enerji ve iklim alanındaki bütünleşik planının "Maritsa-Doğu" kompleksi dahilinde 2030 yılına kadar öngörüldüğünü hatırlattı. Kömür santralleri, Bulgaristan enerji sektöründeki ana kaynak olarak kalacak. Bunun nedeni, Bulgaristan'ın yerel linyit kömürüne sahip olması ve enerji kaynaklarının yerel çeşitlendirilmesinin çok daha güvenilir olmasıdır.
 
Kaynak: http://bnr.bg/tr/post/101171209/komur-uretimini-devam-ettirmek-ulke-onceliklerimizden-biridir
 
Yayımlayan: Filibe Ticaret Ataşeliği