Rumen Radev İnovasyon Forumunun Açılışını Yaptı

09 Aralık 2019

“İnovasyonlar ve ekonomik büyüme” konulu XV. Ulusal İnovasyon forumunun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, inovasyonların geleceğe yönelik ulusal azmi yansıtan ve kilit önem taşıyan bir araç olduğunu öne sürdü. Sözlerine göre Avrupa, inovasyonların ulusal politika olduğu dünya inovasyon liderleri ABD, Çin, Japonya ve Kore’nin gerisinde kalıyor, Bulgaristan ise hala Avrupa’nın ürkek inovatörleri arasında yer alıyor.

İnovatif şirketler, finansmana erişim ve projelerinin hayata geçirilmesi konusunda zorluklarla karşılaşıyorlar. Radev, Bulgaristan’ın sadece Avrupa’nın araştırma ve geliştirme oranı ortalamasından değil, kendi koyduğu GSYİH’ya oranla %1,5 hedefinden de epey uzak olduğunu belirtti.

Bu doğrultuda en büyük yatırımları yapan devlet değil, ülkedeki iş sektörü ve yabancı örgütler olmakta.

Cumhurbaşkanı, ayrıca inovasyon faaliyetinin birkaç merkezde yoğunlaşması yerine eşit şekilde dağılmasına çağırdı.

Kaynak: https://bnr.bg/tr/post/101200880/rumen-radev-inovasyon-forumunun-acilisini-yapti
Yayımlayan: Filibe Ticaret Ataşeliği