Şubat 2021’de Bulgaristan’ın Ekonomik Durumu

04 Mart 2021

Şubat 2021'de genel iş ortamı göstergesi Ocak 2021'e kıyasla 1.8 puan arttı ve inşaat ve hizmet sektörlerinde ekonomik durumda bir iyileşme kaydedilirken, sanayi ve perakende ticarette gösterge Ocak ayındaki ile yaklaşık aynı seviyede kaldı.
"Sanayide iş ortamı" bileşik göstergesi yaklaşık olarak önceki ay seviyesinde kalıyor. Sanayi girişimcilerin mevcut üretim faaliyetine ilişkin değerlendirmeleri orta düzeyde iken, önümüzdeki üç ay için beklentileri daha olumlu. İşletmelerin % 52.3'ünün belirttiği üzere belirsiz ekonomik ortam, iş gelişimini sınırlayan ana faktör olmaya devam ediyor.
Şubat ayında, "inşaatta iş ortamı" birleşik göstergesi, inşaat müteahhitlerinin önümüzdeki altı ay boyunca işletmelerin iş koşullarına ilişkin artan beklentileri nedeniyle 3.6 puan arttı. Önümüzdeki üç aydaki inşaat faaliyetlerine ilişkin tahminleri de daha iyimser. Sektördeki faaliyetin temel sorunu belirsiz ekonomik ortam ve işgücü sıkıntısı gösteriliyor.
"Perakende ticarette iş ortamı" bileşik göstergesi yaklaşık olarak Ocak ayı seviyesinde kalıyor. Perakendecilerin önümüzdeki üç ay için hem satış hem de tedarikçi siparişleri için tahminleri daha olumlu. Belirsiz ekonomik ortam, işletmelerin faaliyetlerini engelleyen ana faktör olmaya devam ediyor ve geçtiğimiz ay olumsuz etkisinde artış oldu.
Şubat ayında, "hizmet sektöründe iş ortamı" bileşik göstergesi, işletmelerin iş koşullarına yönelik daha olumlu değerlendirmeleri ve beklentileri sonucunda 5.3 puan arttı. Hizmet talebi açısından, mevcut eğilim biraz iyileşmiş olarak değerlendiriliyor ve önümüzdeki üç ay için beklentiler iyimser.
İşletmelerin faaliyeti için en ciddi zorluklar, belirsiz ekonomik ortam, "diğerleri" faktörü, sektördeki rekabet ve yetersiz talep olmaya devam ediyor.

Kaynak: https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Economy2021-02_8E8374A.pdf
Yayımlayan: Filibe Ticaret Ataşeliği