Güney Kore'nin ihracatı temmuz ayında arttı.

01 Ağustos 2018

Avustralya’da hanehalkı geliri ve çalışma dinamikleri üzerinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre; 2009-2016 döneminde 2016 fiyatlarına göre ortalama hanehalkı geliri sadece 84 Avustralya Doları (AUD) artış göstermiş ve 79.244 AUD seviyesinde gerçekleşmiş olmakla birlikte, enflasyon oranları dikkate alındığında 2016 yılındaki reel gelirin 2015 yılına göre %1,8 oranında artmış, ancak 2003-2009 döneminde Avustralya ekonomisinin temel sektörlerinden madencilikte yaşanan güçlü büyümenin etkisiyle hanehalkı gelirinde gözlenen %29’luk artışın ardından, gelirlerin halen 2008-2009 döneminde yaşanan küresel krizin olumsuz etkilerinden çıkamadığı, bu durumda küresel kriz sonrasında iş piyasasının tam zamanlı çalışmadan part-time çalışmaya doğru kaymasının ve arzu edilen oranda iş bulunamamasının getirdiği eksik istihdam (%8 üzerinde seyretmekte) şartlarının henüz eski düzenine dönmemesi ile erkek ve kadın istihdama kaılım oranlarının 2008’de görülen zirvenin halen altında olmasının etkili olduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan, anılan araştırmanın bir diğer sonucu ise 2001 yılında %10 seviyesinde olan serbest meslek sahipleri oranının 2016 yılına kadar %8,5’a gerilerken, 2001 yılında 25-64 yaş grubunda %22,6 olan üniversite mezunu oranı 2016 yılında erkeklerde %31,1’e ve bayanlarda %35,7’ye yükselmiş, master ve doctor seviyesinde dereceye sahip olanların oranı ise aynı dönemde iki katında fazla artarak erkeklerde %8,5 ve bayanlarda %7,4’e ulaşmıştır.

Detaylı bilgi için.

Yayımlayan: Sidney Ticaret Ataşeliği