İran Finans Sektörüne Getirilen ABD Yaptırımları

11 Ekim 2020

Malumları olduğu üzere, 10 Ocak 2020 tarih 13902 nolu ABD Başkanlık Kararnamesi ile İran’daki imalat, tekstil, madencilik ve inşaat sektörleri yaptırım kapsamına alınmış, bahsekonu kararnameye ilişkin Sıkça Sorulan Sorular ile kararnamenin uygulanmasına ilişkin detaylar 16 Nisan 2020 ve 5 Haziran 2020 tarihlerinde netleştirilmiş, konuya ilişkin detaylar Bakanlığımıza iletilmiş, ayrıca Bakanlığımız internet sitesinde İran bölümünde yayınlanmıştı.

Bu defa, 08/10/2020 tarihinde ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yayınlanan duyuruda, bahsekonu Başkanlık kararnamesinde sayılan sektörler arasına İran finans sektörü de dahil edilerek, İran’daki 18 bankanın ikincil yaptırımlar açısından SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List)  listesine alındığı açıklanmıştır. Bu karar ile İran’da ikincil yaptırımlar açısından yasaklı listeye alınmamış banka kalmamıştır. Kararnameyle eş zamanlı yayınlanan Genel Lisans L kapsamında aşağıda sayılı alanlarda yapılacak işlemlere –diğer yaptırım hükümleri saklı kalmak kaydı ile– istisna tanındığı anlaşılmaktadır.

  1. İran’a tarım ürünü, ilaç ve tıbbi cihaz ihracatına yönelik işlemler,
  2. İran’da “ilaç, medikal ekipman, bebek bezi, temizlik ve hijyen ürünleri, sabun, el dezenfektanı, solunum cihazı, vantilatör, iş güvenliği ekipmanı” üretimine yönelik her türlü tedarik, satış ve transfer işlemi. (Bu istisna 16 Nisan 2020 ve 5 Haziran 2020 tarihlerinde İran’daki imalat sektörüne getirilen istisnaların İran finans sektörü ile yapılacak işlemler için devam ettiğine işaret etmektedir.)

Kararnamenin incelenmesinden ayrıca 2. Madde’deki istisnaların geçerli olabilmesi için İran’da üretimi yapılan bu malzemelerin İran’ın döviz gelirlerini artırıcı mahiyette İran’dan ihraç edilmemesi; sadece İran yerel pazarının ihtiyaçlarına dönük olması gerektiği anlaşılmaktadır. Yukarıda belirtilen istisna kapsamına girmeyen işlemler için 45 günlük kendini uyarlama (wind-down) dönemi belirlendiği, bahsekonu süre sona ermeden önce OFAC tarafından teknik detayları içeren bir rehber doküman yayınlanacaktır. 

OFAC duyurusunun tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20201008
Genel Lisans L’ye bağlantıdan ulaşılabilmektedir.
https://ticaret.gov.tr/data/5f8304c513b8763c2cd56b1f/ba855fb5183c4a67bb21583690ae0ea0.pdf