İran-İsviçre Mali Kanalı için yeni yılda yeni ümitler

14 Ekim 2020

İran-İsviçre Ortak Ticaret Odası Başkanı Şerif Nezammafi yaptığı açıklamada

  • İran-İsviçre Mali kanalının şimdiye kadar beklenilenin altında olduğunu,
  • önümüzdeki aylarda ve özellikle İranlı bankalar aleyhinde yeni yaptırımların uygulanmasıyla sözkonusu kanalın İran ile İsviçre arasındaki ürün alışverişinin büyük bölümünü kapsayabileceğini,
  • Biden’in Başkan olması ve İran’ın mali kaynaklarının serbest bırakılması durumunda 2021 yılının ilk 6 ayında kanalın daha fazla kullanılacağını

İfade etmiştir.
 
Geçtiğimiz yıl içinde hayata geçirilen kanaldan bugüne kadar yalnızca bir işlem gerçekleştirilebilmiştir.
 
Kaynak: (Asr İran, 13/10/2020)