İran ve Irak döviz kaynaklarının serbest bırakılması konusunda mutabık kaldı

14 Ekim 2020
Dün Irak’ı ziyaret eden Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti,
  • Irak Merkez Bankası ve Ticaret Bankası başkanlarıyla yaptıkları üçlü toplantının temel ihtiyaç ürünlerinin satın alınması amacıyla İran’ın mali kaynaklarının serbest bırakılması üzerinde mutabık kalınmasıyla sonuçlandığını,
  • İran’ın Irak’a elektrik ve doğalgaz ihracatı nedeniyle Irak bankalarında kayda değer miktarda mali kaynağa sahip olduğunu,
  • banka ilişkileri ve İran’ın birkaç milyar dolar mali kaynağını kullanma şekli hususunda İran ve Irak arasında gerekli anlaşmanın imzalandığını
bildirmiştir.
 
Merkez Bankası Başkanı Himmeti açıklamasında devamla, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile yaptığı görüşmesinde Irak Başbakanı Kazımi’nin iki ülke arasında sağlanan bu mutabakatın uygulanma sürecini haftalık olarak takip edeceği hususunda söz verdiğini belirtmiştir.
 
Kaynak: (Keyhan, 13/10/2020)