İran’ın Gümrük Vergilerinde 1400 Yılına İlişkin Olarak Yapılan Bazı Değişiklikler

02 Mart 2021

İSNA Haber Ajansında yer alan bir habere göre, İran İslami Şura Meclisi Milletvekillerinin yaptıkları çalışmalar neticesinde 1400 senesinde binek araçların gümrük vergisi araç bedelinin %86’sı olarak belirlenmiştir.

1400 yılı bütçe çalışmaları kapsamında 1400 yılında, İran Gümrük Kanunu’nun 1’inci maddesinin D fıkrasında belirtilen %4 oranı temel mallar, ilaç, tıbbi malzemeler ve tarımsal ve hayvansal girdiler için %1’e ve diğer mallar için %2’ye indirilmiştir.

İran Şura Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf, önümüzdeki yılda temel mallar, tıbbi malzemeler ve ilaç için 8 milyar Dolar resmi kurdan döviz tahsis edileceğini ve anılan malların gümrük vergisi ve Ticaret Kar oranının (Farsçası Sude Bazargani olan Ticaret Kar oranı İran Dış Ticaret Kanununa göre gümrük vergisinden ayrı alınan dolaylı vergilendirme şeklinde olup oranına her yıl bakanlar kurulunca karar verilmekte ve sadece İran’da kullanım amaçlı ithal edilen mallar için gümrük tarafından Riyal olarak alınmaktadır) artış yapılmamasının Meclis için önem arz ettiğini ifade etmiştir.

Kaynak: İSNA Haber Ajansı, 28 Şubat 2021