IMF Heyeti Kuveyt Ziyaretinin Sonuç Raporunda KDV Getirilmesi Yönünde Önerisini Yinelemiştir.

04 Şubat 2020

Uluslararası Para Fonu (IMF) Kuveyt’teki resmi temaslarını kısa süre önce tamamlayarak araştırmalarının ön bulgularını açıklayan Sonuç Bildirgesini yayımlamıştır.

Sonuç Bildirimi'nin tam metnine IMF’nin web sitesinden ulaşılabilmektedir.

https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/01/24/mcs012720-kuwait-staff-concluding-statement-of-the-2020-article-iv-mission

IMF heyeti, 2016–17 ve 2018–19 mali yılları arasında kamu harcamalarında yüzde 25'lik artış kaydetmiş olduğunu bu kapsamda hükümetin finansman ihtiyacının hızla artacağının beklendiğini ve bu durumun kısa dönemde hükümet için önemli bir zorluk teşkil edeceğini ifade etmiştir. Bu çerçevede, IMF heyeti orta vadede iyi bir mali düzenleme yapılmasının gerekli olduğunu dile getirmiştir.

Önerilen mali düzenlemenin temel unsurlarından bazıları şunlardır:

1. Vergi tabanını genişletmek, istikrarlı gelir sağlamak, vergi idaresi kapasitesinin yükseltilmesine yardımcı olmak ve ekonominin girdi-çıktı yapısının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmak için yüzde 5 Katma Değer Vergisi (KDV) getirilmesi. Bu da Kuveyt'i yakın zamanda KDV uygulayan Bahreyn, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile aynı düzleme taşıyacaktır.

2. Devlet gelirini artırmak ve Doğrudan Yabancı Yatırımları teşvik etmek için Kurumlar Vergisinin kapsamını yerel şirketlere genişletmek.

3. Geliri artıracak ve orta sınıflar arasındaki mali düzenlemenin kabulünü artırmaya yardımcı olabilecek daha sosyal olarak denge ayarlama karışımına katkıda bulunacak lüks mallar üzerinde bir vergi ya da alternatif olarak yüksek gelirliler için bir Kişisel Gelir Vergisi getirilmesi.

Kaynak: Ernst and Young Kuveyt Ofisi
Yayımlayan: Kuveyt Ticaret Müşavirliği