Kuveyt'in 2020/21 Bütçesinin %20 Küçülmesi Beklenmektedir

11 Haziran 2020

MEED dergisinin yayınladığı Kuveyt raporuna göre Kuveyt’in 2020/21 yılı bütçe açığının 15 milyar KWD’yi (yaklaşık 50 milyar USD) bulacağı bildirilmiştir. Bu haliyle bütçe açığı, GSYİH’nin %43,5’ine tekabül edecektir.

Bütçenin %90’ı petrol gelirlerine bağlıdır ve küresel salgın zamanında düşen petrol fiyatları bütçe gelirlerini ciddi oranda etkilemektedir. Buna mukabil, hükümet harcamaları son on yılda 2010-2014 ile 2016-2020 dönemlerinde her yıl yaklaşık 1 milyar KWD artmıştır.

Düşük seyreden petrol fiyatları ve artacak olan bütçe açığı nedeniyle Kuveyt Planlama ve Kalkınma Yüksek Kurulu Kuveyt hükümetine bütçedeki ücret dışı harcamaları azaltmayı ve projeleri yaklaşık 4,5 milyar KWD (yaklaşık 15 milyar USD ve bütçe giderlerinin %20'si) azaltmayı önermiştir.

Kaynak: MEED
Yayınlayan: Kuveyt Ticaret Müşavirliği