S&P Son Raporunda Kuveyti Uyardı

06 Ekim 2020

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors, Kuveytle ilgili son raporunda Kuveyt'in mali sorunlarının artmakta olduğunu ve yeni seçilen Emir Şeyh Nawaf'ı kısa vadede bekleyen en önemli sorunun mali problemler olduğunu söylemiştir.

Yapılan değerlendirmede, Kuveyt'in bütçe açığının 2020/2021 mali yılında GSYİH'nin %24'üne ulaşabileceği, bütçe açığının finansmanı için kullanılan Genel Rezerv Fonu'nun tükenmekte olduğu, hükümetin borçlanma yetkisinin 2017 yılında sona erdiği, yeni bir borçlanma kanunu için Meclisten yetki alınması gerektiği belirtilmiştir.

Raporda devamla bütçe giderlerinin %10'unun otomatik olarak aktarıldığı Gelecek Nesiller Fonu'na yapılan transferler konusunda son yapılan düzenlemenin yerinde olduğu bildirilmiştir. Buna göre, artık sadece bütçe fazlası verilen yıllarda bütçe gelirlerinin %10'u Gelecek Nesiller Fonu'na aktarılacaktır.

Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen Kuveyt'in borç geri ödeme servisinin bu durumdan etkilenmeyebileceğini ekleyen S&P, Kuveyt'in kamu borcunun milli gelire oranının %11 seviyesinde olduğunu ve kredi notunun da borçlanmak için son derece yeterli olduğunu söylemiştir (AA-).

Son olarak, kamu maliyesinde yaşanan sorunların uzun vadede sürdürülebilir çözümü için çıkış yollarını öneren S&P, devletin vatandaşa dağıttığı yardımlarda kesintinin, yeni vergilerin uygulamaya konulmasının ve bütçe fazlası harcamaların azaltılmasının gerekliliğini söylemiştir.

Kaynak: Al Anba Gazetesi
Yayınlayan: Kuveyt Ticaret Müşavirliği