Letonya'nın Kredi Notu Fitch Tarafından A- Olarak Teyit Edildi

17 Nisan 2019
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Letonya'nın kredi notunu durağan görünümlü A- olarak teyit etti. 

Firch'e göre, sağlam kamu finansmanı, kurumsal dayanıklılığı, AB kaynaklı güvenilir politik yapısı ve Avro bölgesi üyeliği Letonya'nın olumlu kredi notunu etkileyen en önemli faktörler oldu.

Öte yandan, ülkede yaşayanların düşük gelirli olması, istikrarsız milli gelir ve dış borçlar, benzer kredi notuna sahip diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Letonya'nın dikkate alınması gereken meseleleri olarak zikredildi.

Fitch, Letonya ekonomisinin hem 2019 hem de 2020 yılında %3,1 büyümesinin beklendiğini duyurdu. Ayrıca, Nordik bankalarının Letonya'da önemli rol oynamaya devam etmesini beklediklerini açıkladı.

Kaynak       : LETA
Yayımlayan: Vilnius Ticaret Müşavirliği