Litvanya Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler

21 Mart 2019

Litvanya Merkez Bankası, bankacılık sektörünün 2018 yılı performansına ilişkin değerlendirmesini açıkladı. 2018 yılında, Litvanya'da faaliyet gösteren bankaların kredi verme konusunda cömert davrandığı, bunun sayesinde, karın büyük kısmının kredilendirmeden kaynaklandığı kaydedildi. Bankaların varlıklarının arttığı, buna karşın, sermayelerinin aynı kaldığı vurgulandı. 

Ayrıca, bankacılık sektörünün piyasa ihtiyaçlarına kolaylıkla yanıt verdiği, bu durumun en yalın haliyle konut kredilerinde yaşanan ani genişlemeden izlenebileceği belirtildi. 

2018 yılında, bankaların kredi verme konusunda ana hizmet alanı konut alımı oldu. Hane halkının kredi talebinin %80'i konut alımı talebinden oluştu. Buna göre hane halkı tarafından çekilen kredi toplamı, bir önceki seneye göre, %8 artış gösterdi. Öte yandan, iş dünyasına sunulan kredilerin önemli bir kısmı ticaret ve lojistik firmalarına tahsis edildi. 

Hane halkının bankalara tevdi ettiği depozitolarda %11 artış görüldü. Yıl sonunda 22, 3 milyar Avroya ulaşan depozitolarda en öenmli artış yılın son çeyreğinde görüldü. Her yıl tekrarlanan bu durumun sebebinin iş dünyasının yıl sonu hesaplarını kapatması olduğu belirtildi. 

Bankacılık sektörünün varlıkları %4,7 artış göstererek 28,6 milyar Avroya ulaştı. Buna karşın yükümlülükleri 26 milyar Avro seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılında, bankacılık sektörünün karının 358 milyon Avro olduğu açıklandı.

Kaynak       : ELTA
Yayımlayan: Vilnius Ticaret Müşavirliği