Litvanya Ekonomisine İlişkin Avrupa Komisyonunun Tespitleri

10 Nisan 2019

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan son raporda Litvanya ekonomisine ilişkin oldukça önemli tespitlere yer verildi.

Litvanya ekonomisinin diğer Avrupa ekonomileri ile arayı kapatmaya devam ettiği belirtildi. Yapılan açıklamada, ülkenin sahip olduğu yatırımcı dostu ortamın, dayanaklı finansal sistemin ve istikrarlı mali yapının Litvanya'nın ekonomik krizden hızlıca çıkmasına ve yakın zamanda görülen yüksek oranlı büyümeye önemli katkısı olduğu vurgulandı. 

Buna karşın ekonominin önemli zorluklarla karşı karşıya olduğu dile getirildi. Azalan nüfusun ekonomide çetrefilli problemlere sebep olabileceği bildirildi. Bunun dışında, vergi ve sosyal yardımların gelir adaletsizliğini engellemede çok küçük bir etkiye sahip olduğu belirtildi. Bu çerçvede, yoksulluk ve gelir adaletsizliğinde Litvanya'nın Avrupa Birliği içerisinde en zayıf durumda olan ülkeler arasında bulunduğu açıklandı. Yakın zamanda emeklilik ile ilgili yapılan reformların sistemi daha sürdürülebilir hale getirmesine rağmen yeterli olmadığı vurgulandı. 

Ayrıca, ekonominin yaşadğı en büyük zorluklardan bir başkasının daralan nüfus ve yetenekli işgücü kıtlığı olduğu belirtildi. Düşük araştırma geliştirme kapasitesi, eğitim sisteminde görülen sıkıntılar ve iş - bilim arasındaki işbirliğininin yeterli seviyede olmamasının verimliliği düşürdüğü dile getirildi. 

Son olarak, sağlık sektörünün tatmin edici olmadığı ve ekonomik yapılanmanın aşırı şekilde iki büyük şehirde yoğunlaştığı belirtildi.  

Kaynak      : ELTA
Yayımlayan: Vilnius Ticaret Müşavirliği