Şili-Göçmen Nüfusun, %6,8’i İşsiz.

27 Şubat 2019
Şili Merkez Bankası tarafından yayımlanan “Caracterizacion de la Inmigracion Reciente en Chile” başlıklı çalışmaya göre, göçmen nüfusun yaş ortalaması, ulusal ortalamaya göre daha genç olup göçmenlerin işgücüne katılım oranı (tasas de participacion en la fuerza laboral) daha yüksek.

2017 nufus sayımına göre, iş gücünün ve toplam istihdamın  %6,3’ünü teşkil eden göçmen nüfusun, diğer taraftan, %6,8’i işsiz.


Yayımlayan: Santiago Ticaret Müşavriliği
Kaynak: https://www.bcentral.cl/documents/20143/924394/ipm092018_recIII1.pdf/e4eaabc3-159f-388b-f805-8bdb00423296