2019 Umman Bütçesi

28 Ocak 2019

Umman Sultanlığının 2019 yılı bütçesi Sultanlık Kararnamesinin imzalanmasının ardından yürürlüğe girdi.
 
Konuya yönelik daha önce açıklanan bütçe planına göre 2019 yılında  toplam  kamu harcamalarının önceki seneye göre 1 Milyar ABD Doları artışla 33.5 milyar ABD Dolarını bulması,  gelirlerin  ise 26.3   Milyar ABD Doları seviyesinde kalması bekleniyor. Bu çerçevede, 2019 yılında  beklenen yaklaşık 6.8  milyar ABD Dolarlık  bütçe açığının % 86’sının  iç ve dış borçlanmayla kalanının ise  rezervlerden çekilecek birikimlerden karşılanması öngürülüyor.
 
Bütçenin hazırlanmasında en önemli temel veri olan 2019 yılında ham petrolün varil başı ortalama fiyatının geçen seneye göre 8 ABD Doları artırılarak, 58 ABD Doları/Varil olarak belirlendiği görülüyor.  Bugün itibariyle Umman ham petrolü satış değeri varil başına 61.51 ABD Doları seviyesinde. 
 
Bu kapsamda,  bütçedeki tahminin makul olduğu değerlendirilmektedir. Bütçede öngörülen tutara yakın gelir elde edilmesi ve hatta gelişmelere bağlı olarak bu miktarın aşılması şaşırtıcı olmayacaktır.   Umman’ın gelirlerinin yaklaşık % 74’ü petrol ve doğalgaz faaliyetlerinden elde edilmesi planlanmaktadır. Bu değer 19.4 Milyar ABD Doları olarak tahmin edilmektedir. 
 
Bütçede en fazla harcama miktarı yaklaşık 11.7 Milyar ABD Doları ile sağlık, eğitim ve sosyal  konutlar ve refah gibi savunma haricindeki Bakanlıkların bütçelerine ayrıldı.  Savunma için ayrılan değer ise 9 Milyar ABD  Doları seviyesinde bulunuyor.  Bakanlıklar  bütçesinin 9 milyar ABD Dolarlık kısmının çalışanlara yapılan maaş  ve diğer ödemelerde kullanılmasının öngörüldüğünü ayrıca belirtmekte fayda bulunuyor.
 
Yine Bütçede yer alan ve ülkemiz firmalarını da  yakından ilgilendiren bir husus olan yatırımlara ayrılan miktar 6.82 milyar ABD Doları olarak belirlendi. Bunun yaklaşık 3.4 milyar ABD Dolarının  petrol ve doğalgaz projeleri için kullanılması öngörülüyor.
 
Ülke altyapısı ve ekonomisi için hayati öneme haiz projelere ve  ekonomide çeşitlenmenin sağlanmasına yönelik yatırımlara öncelik verileceği yönündeki açıklamalara bu seneki bütçede  de yer verildi. Aynı şekilde, devam eden projeler bütçelerinde herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyeceği özellikle vurgulanan konular arasında yer alıyor.
 

Kaynak: Umman Gazeteleri
Yayımlayan: Muskat Ticaret Müşaviri