Diğer Sektörler

13 Haziran 2024

5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar'ın Diğer Sektörlere Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge

Diğer sektörlere sunulan desteklere ilişkin özet bilgiye aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Diğer Sektörlere Sunulan Desteklere İlişkin Özet Bilgi (2022)
Diğer Sektörlere Sunulan Desteklere İlişkin Özet Bilgi (2023)

Diğer Sektörlere Sunulan Desteklere İlişkin Rehber (2024)

Diğer Sektörlere Yönelik Temel Bilgi ve Belgeler ve Hedef Ülkeler Listesine aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

EK-1 Temel Bilgi ve Belgeler
EK-2 Taahhütname
EK-2A Beyanname
EK-3 Hedef Ülkeler Listesi

Diğer Sektörlere Yönelik  Başvuru Belgeleri ve Formlarına aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Destek Kapsamına Alınma Ön Koşulları

Tescil ve Koruma Desteği

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Birim Desteği

Reklam Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği

Yurt Dışı Etkinlik Organizasyonu Tanıtım Desteği

  Sektörel Alım ve Ticaret Heyeti Programları Desteği

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER)

Sanal Fuar Organizasyon Desteği