Kültürel ve Yaratıcı Endüstri Hizmetleri Sektörü

21 Mayıs 2024

5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar'ın Kültürel ve Yaratıcı Endüstri Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge 

Kültürel ve Yaratıcı Endüstri Hizmetleri sektörüne sunulan desteklere ilişkin özet bilgiye aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Kültürel ve Yaratıcı Endüstri Hizmetleri Sektörüne Sunulan Desteklere İlişkin Özet Bilgi (2022)
Kültürel ve Yaratıcı Endüstri Hizmetleri Sektörüne Sunulan Desteklere İlişkin Özet Bilgi (2023)

Kültürel ve Yaratıcı Endüstri Hizmetleri Sektörüne Sunulan Desteklere İlişkin Rehber (2024)

Kültürel ve Yaratıcı Endüstri Hizmetleri Sektörüne Yönelik Temel Bilgi ve Belgeler ve Hedef Ülkeler Listesine aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

EK-1 Temel Bilgi ve Belgeler
EK-2 Taahhütname
EK-2A Beyanname
EK-3 Hedef Ülkeler Listesi

Kültürel ve Yaratıcı Endüstri Hizmetleri Sektörüne Yönelik Başvuru Belgeleri ve Formlarına aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Tescil ve Koruma Desteği

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Acente Komisyon Desteği

Birim Desteği

Korsanla Mücadele Giderleri Desteği

Dublaj ve Altyazı Giderleri Desteği

Film Platosu ve Stüdyosu Kullanım Giderleri Desteği

Reklam Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği

Milli Katılım Tanıtım Desteği Ürün Yerleştirme Desteği

Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER)

Sanal Fuar Organizasyon Desteği

Yarışma ve Etkinlik Desteği

Desteklerden Yararlanma Koşulları