Lojistik ve Taşımacılık Hizmetleri Sektörü

13 Şubat 2024

Duyurular

5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Kararın Lojistik ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge

Lojistik ve Taşımacılık sektörüne sunulan desteklere ilişkin özet bilgiye aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Lojistik ve Taşımacılık Hizmetleri Sektörü Desteklerine Yönelik Özet Bilgi

Lojistik ve Taşımacılık Hizmetleri Sektörüne Yönelik Temel Bilgi ve Belgeler ile Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesine aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

EK-1 Temel Bilgi ve Belgeler

EK-2A Taahhütname
EK-2B Beyanname

EK-3 Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesi


Lojistik ve Taşımacılık Hizmetleri Sektörüne Yönelik Başvuru Belgeleri ve Formlarına aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Tescil ve Koruma Desteği


Pazara Giriş Belgeleri Desteği


Birim Desteği


Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği


Bireysel Katılım Desteği


Milli Katılım Desteği


Ürün Yerleştirme Desteği


Sektörel Alım Heyeti-Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği


Sanal Fuar Organizasyon Desteği


Yarışma ve Etkinlik Desteği