Sağlık ve Spor Turizmi Hizmetleri Sektörü

14 Haziran 2024

5448 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar'ın Sağlık ve Spor Turizmi Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge ve Özet Tabloya aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz. 

Sağlık ve Spor Turizmi Hizmetleri Sektörlerine sunulan desteklere ilişkin rehber ve özet tablolara aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
 

Temel Bilgi ve Belgeler ile Hedef Ülkeler Listesine aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Belgeleri ve Formlarına aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Tescil ve Koruma Desteği

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Acente Komisyon Desteği

Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği

İstihdam Desteği

Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği

Hasta Yol Desteği

Reklam Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Birim Desteği

Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği

Milli Katılım Tanıtım Desteği Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği Ürün Yerleştirme Desteği Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Desteği

HİZMET SEKTÖRÜ REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROJESİ DESTEĞİ (HİSER)

HİSER Projesi Başvurusu

HİSER Projesi İhtiyaç Analizi HİSER Projesi İstihdam HİSER Projesi Eğitim ve Danışmanlık Faaliyeti HİSER Sektörel Ticaret ve Alım Heyeti HİSER Tanıtım  HİSER Destek Başvurusu HİSER İzleme ve Değerlendirme

Sanal Fuar Organizasyon Desteği

Sağlık ve Spor Turizmi Sektörlerinin Geliştirilmesi ve Tanıtılması Desteği

Yarışma ve Etkinlik Desteği