Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları Destek Programı

İhracatımızın lojistik ayağının sağlamlaştırılması ve dünya lojistik sektöründe etkinliğimizin artırılmasına yönelik destekler

Karar

5449 Sayılı Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar

Genelge

5449 Sayılı Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge 


Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında sunulan desteklere ilişkin üst limit tablosuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar Destek Üst Limitleri Tablosu 


Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarına ilişkin başvuru belgeleri ve formlara aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Genelge Ekleri


Ek-1 YLDA/YSV Projesi Ön Onay Başvuru Formu
Ek-1A YLDA/YSV Projesi Ön Onay Başvuru Formu Ek Belgeler
Ek-1B YLDA Başvuru Dilekçesi
Ek-1C YLDA E-imza Taahhütnamesi
Ek-1D YLDA Beyannamesi
Ek-1E YLDA Taahhütnamesi
Ek-1F YSV Başvuru Dilekçesi
Ek-1G YSV E-imza Taahhütnamesi
Ek-1H YSV Beyannamesi
Ek-1I YSV Taahhütnamesi

Ek-2 YLDA/YSV Projesi Onay Başvuru Formu
Ek-2A YLDA/YSV Projesi Onay Başvuru Formu Ek Belgeler
Ek-2B YLDA Başvuru Dilekçesi
Ek-2C YSV Başvuru Dilekçesi

Ek-3 Navlun Borsası Kurulumu Projesi Onay Başvuru Formu
Ek-3A Navlun Borsası Kurulumu Projesi Onay Başvuru Formu Ek Belgeler
Ek-3B Navlun Borsası Kurulumu Projesi Başvuru Dilekçesi
Ek-3C Navlun Borsası Kurulumu Projesi E-imza Taahhütnamesi
Ek-3D Navlun Borsası Kurulumu Projesi Beyannamesi
Ek-3E Navlun Borsası Kurulumu Projesi Taahhütnamesi

Ek-4 Destek Başvuru Belgeleri

Ek-5 YLDA Kurulumu Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Ek-6 Cep Depo ve-veya Tesis Desteği Başvuru Formu
Ek-6A Cep Depo ve-veya Tesis Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Ek-7 Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Ön Onay Başvuru Belgeleri
Ek-7A Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Ön Onay Başvuru Formu
Ek-7B Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri Listesi

Ek-8 İstihdam Desteği Onay Başvuru Formu
Ek-8A İstihdam Desteği Onay Başvuru Dilekçesi

Ek-9 İşbirliği Kuruluşu Ödeme Talep Formu

Ek-10 Hizmet Tarife Listesi