AB Atık Çerçeve Direktifi Revizyonu Taslağı Kamu Danışma Sürecinin Uzatılması

19 Eylül 2023

Avrupa Komisyonu tarafından 5 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan Atık Çerçeve Direktifi revizyonu taslağına ilişkin 7 Temmuz 2023 tarihinde başlayan kamu danışma süreci 14 Kasım 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. İlgili sayfaya bu bağlantıdan erişilebilmektedir.