AB Konseyi Tarafından Yenilenebilir Enerji Direktifi ve ReFuelEU Havacılık Girişiminin Kabul Edilmesi

16 Ekim 2023

AB Konseyi tarafından 9 Ekim 2023 tarihinde revize Yenilenebilir Enerji Direktifi ve RefuelEU Havacılık Girişimi kabul edilerek “Fit for 55” yasa paketinin son iki temel unsuru tamamlanmıştır. Böylece AB ekonomisinin tüm kilit sektörleri yasal olarak  bağlayıcı iklim hedeflerine sahip olmuştur.