AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) - Avrupa Komisyonu'nun Çimento Sektörü Bilgilendirme Semineri

25 Eylül 2023

Avrupa Komisyonu tarafından, 1 Ekim 2023 tarihi itibariyle devreye girecek olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) geçiş dönemi raporlama yükümlülüklerinin ne şekilde gerçekleştirilebileceğini ele alan sektörel çevrimiçi seminerlerin ilki 15 Eylül 2023 tarihinde çimento sektörü özelinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çevrimiçi seminerin video kaydına bu adresten erişilebilmektedir.
 
Buna ilaveten, yine çimento sektörü özelinde SKDM geçiş dönemi uygulamasının ele alındığı bir çevrimiçi kurs ve açıklayıcı belgelere de bu adresten ulaşılabilmektedir.
 
Avrupa Komisyonu, SKDM’ye ilişkin resmi internet sayfasından duyurduğu takvim çerçevesinde sektörel çevrimiçi seminerlere devam edecek olup, söz konusu seminerlerin video kayıtları ile sektörel eğitim materyalleri, AB Gümrük İşlemleri ve Vergilendirme Eğitim Portalı üzerinden paylaşılıyor olacaktır.