AB SKDM İhtisas Çalışma Grubu 3. Toplantısı

21 Haziran 2023

Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında tesis edilen AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) İhtisas Çalışma Grubu'nun 3. Toplantısı 21 Haziran 2023 tarihinde kamu ve özel sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bahse konu toplantıda, 16 Mayıs 2023 tarihinde AB Resmi Gazetesinde yayımlanan AB SKDM Tüzüğü ve 13 Haziran 2023 tarihinde AB'nin kamu danışma süreci kapsamında açıklanan ve geçiş dönemi raporlama yükümlülüklerini ortaya koyan ikincil mevzuat taslağına ilişkin bilgilendirmede bulunulmuştur. Toplantıda ayrıca, ulusal bir emisyon ticaret sistemi tesis edilmesine yönelik kaydedilen gelişmeler ile AB SKDM’ye tabi olacak öncelikli sektörlerde düşük karbonlu üretime geçiş yol haritaları çalışmalarında gelinen aşama hakkında sunumlar gerçekleştirilerek, özel sektör paydaşları ile istişarelerde bulunulmuştur. Toplantıda AB SKDM’ye ilişkin olarak yapılan sunuma bu bağlantıdan erişilebilmektedir.