Avrupa Komisyonu, SKDM’nin Geçiş Dönemi Raporlama Yükümlülüklerine ilişkin Rehber Belgeler ve Excel Şablonunda Güncelleme Yaptı

01 Kasım 2023

  Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Tüzüğü’nün geçiş dönemi raporlama yükümlülüklerini kolaylaştırmak üzere Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan AB-dışı ülkelerdeki üreticilerin emisyon izleme ve raporlama faaliyetlerine yönelik rehber belge  ve excel şablonunda güncelleme yapılmıştır. İlgili belgelere Avrupa Komisyonu’nun SKDM’ye özel internet sayfasından ulaşılabilmektedir.