Avrupa Komisyonu Tarafından Ürünlere Kasıtlı Olarak Eklenen Mikroplastiklerin Kısıtlanmasına Yönelik Tedbirlerin Kabul Edilmesi

02 Ekim 2023

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Eylül 2023 tarihinde çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla ürünlere kasıtlı olarak eklenen mikroplastiklerin kısıtlanmasına yönelik tedbirler kabul edilmiştir. Kısıtlama, AB’nin kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlamasına ilişkin REACH Tüzüğü’nün Ek-17’sinde yapılan değişikliğe dayanmaktadır. Tedbirlere ilişkin detaylı bilgiye bu bağlantıdan erişilebilmektedir.