Kentsel Atık Su Arıtımı Direktifini Gözden Geçiren Mevzuat Teklifine Yönelik AB Konseyi Pozisyonu

24 Ekim 2023

AB Konseyi tarafından, 16 Ekim 2023 tarihinde, atık sudaki kalıntı kirlilikle ve toksik mikro kirleticilerle mücadele etmeyi, su arıtımına ilişkin yükümlülükleri küçük belediyeleri de kapsayacak şekilde genişletmeyi, atık su arıtma tesislerinin enerji tüketimini azaltmayı ve kozmetik ve farmasötik ürün üreticileri için Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (GÜS) sistemi getirmeyi amaçlayan Kentsel Atık Su Arıtımı Direktifini gözden geçiren Direktif taslağına yönelik müzakere pozisyon belgesi kabul edilmiştir.

Bundan sonraki aşamada, mevzuatın nihai şekline ilişkin AB Konseyi ile Avrupa Parlamentosu arasında kurumlar arası müzakerelere başlanması ve müzakerelerin sonucunun AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından resmi olarak kabul edilmesi gerekecektir.