115 Sürekli İşçi Alımı Kura Sonuçları

25 Şubat 2021

Bakanlığımız Döner Sermaye Teşkilatı kadrolarında Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Beden İşçisi olarak istihdam edilmek üzere 15-19 Şubat 2021 tarihleri arasında İŞKUR tarafından başvuruları alınan adayların kura işlemleri 25 Şubat 2021 Perşembe günü saat 11:00’da Noter huzurunda yapılan çekiliş ile sonuçlanmıştır.
 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Noter kurası sonuçları için tıklayınız.
Beden İşçisi Noter kurası sonuçları için tıklayınız.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesi hükmü gereği İşe Göndermede Öncelikli Olanlar-Koruma ve Güvenlik Görevlisi için tıklayınız.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesi hükmü gereği İşe Göndermede Öncelikli Olanlar-Beden İşçisi için tıklayınız.
 
Not: Noter kurası sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan asıl listede yer alan adaylar ile işe göndermede öncelikli olan adayların beyan etmeleri gereken belgeler 26 Şubat 2021 Cuma günü www.ticaret.gov.tr adresinden duyurulacak olan belge yükleme sistemi aracılığıyla alınacaktır.