20.11.2021 Tarihinde Gerçekleştirilecek Olan Gümrük Müşavirliği Yazılı Ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavlarına İlişkin Basın Duyurusu

27 Ekim 2021

         Gümrük müşavirliği ve Gümrük müşavir yardımcılığı sınavları Gümrük Kanununun geçici 6. Maddesinin 1. Fıkrasının “a” bendi uyarınca her yıl 1(bir) kez yapılmaktadır.
            Bu sınavlar sayesinde dış ticaret sektörünün gümrük işlemlerine yön veren kalifiye eleman sayısı artmakta ve sektörde istihdam sağlanmaktadır.
             Dünya ile birlikte ülkemizi ciddi şekilde tehdit eden pandemi nedeniyle 2020 yılında yapılması gereken Gümrük Müşavirliği/Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavları gerçekleştirilememiştir.  
             4458 sayılı Gümrük Kanununun  yürürlüğe girdiği 2000 yılından günümüze kadar  15’er kez Gümrük müşavirliği ve  Gümrük müşavir yardımcılığı sınavları yapılmıştır.
             Bu yıl ise  Bakanlığımız ile Ankara Üniversitesi arasında yapılan protokol uyarınca  Gümrük Müşavirliği/Gümrük Müşavir Yardımcılığı yazılı sınavları 20.11.2021 tarihinde saat 14.00’de Ankara da yapılacaktır.
           Bu yıl yapılacak olan sınavlara katılmak için Gümrük Müşavirliği 481,Gümrük Müşavir Yardımcılığı 958 olmak üzere toplam 1439 aday başvuruda bulunmuştur.

            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.