2022 yılı Türk Gümrük Tarife Cetveli ve 31.12.2021 tarihli ve 31706 3. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejim Kararı ve İlave Gümrük Vergisi Kararı Hakkında

31 Aralık 202130.12.2021 tarihli ve 31705 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2022 yılı Türk Gümrük Tarife Cetveli ve 31.12.2021 tarihli ve 31706 3. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejim Kararı ve İlave Gümrük Vergisi Kararı ekinde yer alan pdf formatındaki listeler, ilgililerce yapılacak işlemlerde işlevsel bir şekilde kullanılabilmesi için bilgi amaçlı olarak excel formatında yüklenmiştir.

Söz konusu listelere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Resmi geçerliliğe sahip listeler için ilgili Resmi Gazetelere bakınız.