2514 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Kararın Ekindeki Listeler

12 Mayıs 2020

11.05.2020 tarihli 31124 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2514 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Kararın ekinde yer alan ve pdf formatındaki listeler, ilgilerce işlevsel bir şekilde kullanılabilmesi için bilgi amaçlı olarak excel formatında yüklenmiştir.

Söz konusu listelere ulaşmak için lütfen tıklayınız.