AB Çiftlikten Çatala Stratejisi ve AB-Türkiye Tarım İlişkilerine Etkileri Hakkında Webinar

02 Haziran 2022

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği (AB), 11 Aralık 2019 tarihinde açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta olma hedefini ortaya koymuştur. Bu hedefi gerçekleştirmeye yönelik olarak hayata geçirilecek eylemler tarım da dahil olmak üzere pek çok sektörde AB ekonomisini yeniden şekillendirecek ve her geçen yıl ivme kazanacak bir dönüşümün temellerini teşkil etmektedir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte AB tarım sektöründeki yeşil dönüşümün sacayaklarından biri olan Çiftlikten Çatala Stratejisi 2030 yılına kadar AB’de pestisit, anti-mikrobiyal ve kimyasal gübre kullanımının azaltılması, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması, organik tarımın daha geniş alanlara yayılması ve gıda atıklarını önlemeye yönelik olarak etiketleme kurallarının revize edilmesi gibi adımlar öngörmektedir. AB’nin atacağı adımların, son 5 yılda AB’ye ortalama 5,3 milyar $’lık tarım ürünleri ihracatı gerçekleştiren ülkemiz tarım politikaları ve ticareti üzerinde etkileri olacağı açıktır.

Bu çerçevede, Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın koordinasyonundan sorumlu olan Bakanlığımızca 8 Haziran 2022 tarihinde, AB Çiftlikten Çatala Stratejisi ve AB-Türkiye Tarım İlişkilerine Etkileri hakkında bir webinar gerçekleştirilecektir. Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa Tuzcu’nun açılış konuşmaları ile başlayacak söz konusu webinara Avrupa Komisyonu’ndan üst düzey yetkililer, AB özel sektör çatı kuruluşlarının temsilcileri, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Bakanlığımız temsilcileri ile, ülkemizdeki özel sektör çatı kuruluşlarının temsilcilerinin konuşmacı olarak katılması öngörülmekte olup, söz konusu webinara katılım için kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Kayıt için tıklayınız.

Webinar gündemine ulaşmak için tıklayınız.