Ciro Kaybı Desteği Ödemeleri

01 Nisan 2021

Bilindiği üzere Koronavirüs (Covid-19) salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren lokanta, restoran ve kafe gibi işletmelere ciro kaybı desteği verileceği açıklanmıştır.
 Konuyla ilgili Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ve Tebliğ gereğince;
2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan,
2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan,
Yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmelere esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanmak üzere,
2.000 Türk Lirasından az ve 40.000 Türk Lirasından fazla olmamak üzere cirosunun azalan tutarının %3’ü oranında,
Ciro kaybı desteği ödemesi yapılacaktır.
 Bununla birlikte; gelir kaybı desteği (daha önce 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren) ile ciro kaybı desteğini (3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren) birlikte hak eden işletmelere ödemeler, gelir kaybı desteği mahsup edilerek yapılacaktır. Ciro kaybı desteğinin gelir kaybı desteğinden fazla olması halinde, fazlaya ilişkin tutar hak sahibine ödenecektir.
Ciro kaybı desteği başvuruları, bu desteği alma hakkına sahip işletmelerimizin yasal temsilcileri tarafından E-Devlet üzerinden “Ciro Kaybı Desteği Başvurusu” başlığı altındaki hizmet kullanılmak suretiyle 19 Şubat 2021 tarihinde başlamış olup, 12 Mart 2021 Cuma günü itibariyle ödemeler hak sahiplerine yapılmaya başlanmıştır.
Ciro kaybı desteğine başvuruların 31 Mart 2021 Çarşamba günü Saat 23.59’a kadar yapılabileceği belirlenmiş olmakla birlikte, ticaret erbabından gelen talepler dikkate alınarak ciro kaybı desteğinden yararlanma şartlarını taşıyan fakat süresi içinde destek başvurusunda bulunamayan kişiler için destekten yararlanma koşulları aynı kalmak kaydıyla 30 Nisan 2021 Cuma günü saat 23:59'a kadar başvuru imkanı verilmiştir.